English за ЖИТИ АД пазари телове гвоздеи мрежи проекти контакти

за ЖИТИ АД

История

"ЖИТИ" АД е основано на 14 март 1924 година като дружество за телове, гвоздеи и телени изделия. Името му идва от първите букви на Желязна И Телена Индустрия. Неслучайно е избрано мястото на фабриката град Русе. Разположен на река Дунав, градът има добри транспортни връзки и най- бързо развиваща се индустриализация, които са предпоставка за създаването и развитието на предприятието.
Още в първите години след създаването и в цялата си история, „ЖИТИ” остава водещо в страната предприятие за производство на нисковъглеродни стоманени телове, гвоздеи (строителни и специални), скрепителни елементи, мрежи, бодлив тел и телени изделия.
От месец април 1997 година предприятието е приватизирано и в момента е със 100% частен капитал.
Традициите в производството, висококвалифицираните ръководни и изпълнителски кадри, доброто качество на предлаганите продукти и непрекъснатия стремеж да се извършва по-добър сервиз и удовлетворяват изискванията на клиентите, спомогнаха дружеството да се утвърди като желан и предпочитан партньор и на международния пазар.
нагорe

Сертификати за качество

„Опитът, традициите и резултатите отреждат на „ЖИТИ" АД водещо място сред фирмите в града, региона и страната. Особено важно място в дейността си „ЖИТИ" определя на качеството на произвежданите изделия. В предприятието е внедрена още през 1978 година Комплексна система за управление на качеството. От 1997 година дружеството работи по Международния стандарт за качество ISO 9001:2008. От 2007 година са внедрени и стандартите ISO 14001:2004 и OHSAS 18001.

ISO 9001:2008


нагорe

Цели и принципи на дружеството

Нашата мисия е да предоставяме на всички клиенти конкурентноспособни изделия, които отговарят на стандартите за високо качество, удовлетворяват конкретните им потребности и изпълняват техните големи очаквания.
Политика на ръководството е да утвърждава Дружеството като европейски производител на качествени изделия, осигурявайки трайното ни присъствие на пазара. Това се постига с високо ниво на инвестиране в човешки ресурси и оборудване, което ще продължаваме да правим.
нагорe

Качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд

Политиката на управлението на качеството, околната среда ЗБУТ на ЖИТИ АД е насочена към пълно съответствие с изискванията на българското законодателство и постигане на все по-висока удовлетвореност на всички заинтересовани страни по отношение управлението на качеството, околната среда и ЗБУТ.

Политика по управление на качеството, ОС и ЗБУТ
нагорe