English за ЖИТИ АД пазари телове гвоздеи мрежи проекти контакти
за ЖИТИ АД
„ЖИТИ" АД е основано на 14 март 1924 година като дружество за телове, гвоздеи и телени изделия.

ПАЗАРИ
ЖИТИ" АД заема своето достойно място на международния пазар.

ПРОДУКЦИЯ
Особено важно място в дейността си „ЖИТИ" определя на качеството на произвежданите изделия.

КОНТАКТИ