English за ЖИТИ АД пазари телове гвоздеи мрежи контакти

ПАЗАРИ

„ЖИТИ" АД заема своето достойно място на международния пазар. През годините, започвайки от нулата, „ЖИТИ" АД непрекъснато разширява своите контакти и пазари, за да достигне среден относителен дял на износа 75%, изнасяйки продукция в повече от 25 страни от четири континента. „ЖИТИ" АД има изградени трайни търговски отношения с фирми от Германия, Франция, Белгия, Холандия, Великобритания, Ирландия, Испания, Дания, Швеция, САЩ и Канада, Балканските страни Гърция, Македония, Албания, Сърбия, Словения и др. Наш непрекъснат стремеж е все повече да се утвърждаваме на тези пазари и да ги разширяваме.