English за ЖИТИ АД пазари телове гвоздеи мрежи проекти контакти

ПАЗАРИ

„ЖИТИ" АД заема своето достойно място на международния пазар. През годините, започвайки от нулата, „ЖИТИ" АД непрекъснато разширява своите контакти и пазари, за да достигне среден относителен дял на износа 75%, изнасяйки продукция в повече от 25 страни от четири континента. „ЖИТИ" АД има изградени трайни търговски отношения с фирми от Германия, Франция, Белгия, Холандия, Великобритания, Ирландия, Испания, Дания, Швеция, САЩ и Канада, Балканските страни Гърция, Македония, Албания, Сърбия, Словения и др. Наш непрекъснат стремеж е все повече да се утвърждаваме на тези пазари и да ги разширяваме.