English за ЖИТИ АД пазари телове гвоздеи мрежи проекти контакти

ГВОЗДЕИ

Строителни гвоздеи

Гвоздеи с гладко стебло, плоска, потъваща и чашковидна глава

Фасонни гвоздеи

Гвоздеи с гладко стебло и кръгла цилиндрична глава

Гвоздеи за дървена опаковка (гвоздеи с гладко стебло и плоска глава);

Тапицерски гвоздеи (гвоздеи с гладко стебло и потъваща глава);

Специални гвоздеи

Гвоздеи с квадратно стебло

Квадратно усукани гвоздеи

Гвоздеи с валцована спирала

Гвоздеи с валцовани пръстени

Покривни гвоздеи

Двуглави гвоздеи

Гвоздеи за автоматично коване

Овални гвоздеи

Едновърхи гвоздеи

Двувърхи гвоздеи

Гвоздеи тип „панел пинс”

Г-образни гвоздеи

Гвоздеи за бетон

Скоби