English за ЖИТИ АД пазари телове гвоздеи мрежи проекти контакти

ГВОЗДЕИ

I. Приемане на поръчка


При пускане на поръчка, купувачът трябва да даде следната информация относно гвоздеите:
 • Номер на стандарта, по който ще се произвеждат гвоздеите
 • Вид на гвоздея
 • Диаметър
 • Дължина
 • Вид и повърхност на главата
 • Вид на тялото
 • Вид на върха
 • Покритие
Ако не бъдат указани данните, ще бъдат произвеждани гвоздеи с гладка кръгла глава, гладко тяло и диамантен връх.

II. Необходими изисквания при поръчка


1. Материал

Гвоздеите трябва да бъдат произведени от нисковъглеродна стомана, произведена в съответствие с БДС EN 10016. При желание от клиента, гвоздеите могат да бъдат произведени от друг метал – средно- и високовъглеродна стомана, мед, алуминий и други, след взаимно договаряне.

2. Повърхност:

Повърхността на гвоздеите може да бъде:
2.1. без покритие
2.2. с цинково покритие
2.2.1. Горещо поцинковане с минимално покритие от 300g/m2
2.2.2. Цинково покритие в барабан с минимално покритие от 300g/m2
2.2.3. Електролитно цинково покритие в съответствие с БДС EN ISO 2081
2.3. с винилово покритие
3. Вид и размери

3.1. На върха
 • Диамантен връх
 • Ексцентричен диамантен връх
 • Лопатковиден връх
 • Без връх
3.2. На стеблото
 • Гладко стебло
 • Насечено стебло
 • Стебло с валцувана спирала
 • Стебло с валцувани пръстени
 • Стебло с валцувани шлици
 • Стебло с шлицове
 • Стебло с валцовани прекъснати шлици
 • Квадратно-усукано стебло
 • Квадратно-усукано стебло с напречно насичане
3.3. На главата
 • Кръгла плоска глава
 • Потъваща глава
 • Овална глава
 • Кръгла цилиндрична глава
 • Овална цилиндрична глава
 • Вдлъбната овална глава
 • Овална потъваща глава
 • Плоска потъваща глава
 • Чашковидна глава
 • Глава тип „покривна”
 • С две глави

4. Допустими отклонения
4.1. Дължина – допустимото отклонение в дължината на гвоздеите е 0,5 х d
4.2. Диаметър – допустимото отклонение в диаметъра се измерва преди да се приложи покритие върху гвоздея и е според БДС EN 10218-2 T1
4.3. Диаметър на главата – диаметърът на главата е 0,5 х D, но най-малко 0,2 мм
5. Опаковка и етикиране
5.1. Опаковка:
Стандартната опаковка на гвоздеите е в кашони по 25 кг (нетна маса). По желание на клиента, след допълнително договаряне, гвоздеите могат да бъдат опаковани и в други разфасовки.
5.2. Маркировка и етикиране:
Върху етикетите се дава следната информация:
 • Дължина и диаметър на гвоздеите
 • Стандарт по който се произвеждат гвоздеите
 • Повърхностно покритие
 • Тегло (приблизителен брой) на гвоздеите
 • Производител
При желание от страна на клиента, върху етикета може да се добавя и друга информация.