English за ЖИТИ АД пазари телове гвоздеи мрежи проекти контакти

ГВОЗДЕИ

Строителни гвоздеи

гладко стебло, плоска, потъваща и чашковидна глава

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм
нагорe

Фасонни гвоздеи

Гвоздеи с гладко стебло и кръгла цилиндрична глава

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм
нагорe

Гвоздеи за дървена опаковка (гвоздеи с гладко стебло и плоска глава);

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм
нагорe

Тапицерски гвоздеи (гвоздеи с гладко стебло и потъваща глава);

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм
нагорe

Специални гвоздеи

Гвоздеи с квадратно стебло

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм
нагорe

Квадратно усукани гвоздеи


Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм
нагорe

Гвоздеи с валцована спирала

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм
нагорe

Гвоздеи с валцовани пръстени

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм
нагорe

Покривни гвоздеи

Покривни гвоздеи
Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм
Покривни гвоздеи с много голяма глава
Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм
нагорe

Двуглави гвоздеи

d, mmD, mmL, mml, mmKg / 1000 бр.бр./ kg
2,8 ± 0,085,9+ 0,555103,8265
3,16,555104,0250
3,16,565104,7213
3,16,570105,1196
3,47,180107,0143
3,88,080107,7130
4,28,880109,4106
нагорe

Гвоздеи за автоматично коване

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм
нагорe

Овални гвоздеи

Овална цилиндрична глава
Щифтовидна овална глава

Диаметър, в ммd1,62,02,42,7 3,43,84,2
D2,73,43,84,25,05,56,0
Дължина на гвоздея, l в мм30456065 7590100
4050     
Диаметър
на главата, в мм
dh - 1,6d2,6 3,23,84,35,46,16,7
Dh - 1,4 D455677,78,4
нагорe

Едновърхи гвоздеи

Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм
нагорe

Двувърхи гвоздеи

Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм

Гвоздеи тип „панел пинс”

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм
нагорe

Г-образни гвоздеи

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм
нагорe

Гвоздеи за бетон

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм
нагорe

СкобиОриентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой cкоби в един килограм
нагорe