English за ЖИТИ АД пазари телове гвоздеи мрежи проекти контакти

ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЛ

Изправени телове

Изправените телове са предназначени за
строителството, промишленосттта и селското
стопанство.
Арматурни телове
Диаметър на тела: от 4,0 мм до 10,0 мм
Дължини от L = 200 мм до 8000 мм
Калибровани изправени телове
Диаметър на тела: от 1,8 мм до 8,0 мм
Дължини от L = 150 мм до 7000 мм
Изделия от изправени телове
  • орнаменти за огради
  • шпилки
    от М4 до М6 мм и L = 70 до 700 мм
    от М5 до М8 мм и L = 70 до 700 мм

  • нагорe