English за ЖИТИ АД пазари телове гвоздеи мрежи проекти контакти

ТЕЛОВЕ

стоманен ниско въглероден твърд

БДС EN 10218 (БДС 10065-86; DIN 177)
Термически необработеният нисковъглероден стоманен тел е предназначен за строителството, промишлеността, селското стопанство и др.
Изходния материал за производство е валцдрат по БДС EN 10016-2:2000 (БДС 2592-71),
БДС EN 10221:2000 (БДС 4633-82), (DIN 17100, DIN 17140)
Химически състав на изходния материал по БДС EN 10016-2:2000 (БДС 2592-71)
Таблица за химически състав
Изходен материал за производството на нисковъглеродни стоманени телове по БДС EN 10016-2


Химични елементиМарка на стоманата
C09D
(Ст 1 кп)
C12D
(Ст 2 кп)
C18D
(Ст 3 кп)
ВъглеродC≤ 0.100.10 - 0.150.15 - 0.20
СилицийSi≤ 0.30≤ 0.30≤ 0.30
МанганMn≤ 0.600.30 - 0.600.30 - 0.60
ФосфорP> 0.035> 0.035> 0.035
СяраS> 0.035> 0.035> 0.035
ХромCr> 0.25> 0.20> 0.20
НикелNi> 0.25> 0.25> 0.25
МолибденMo> 0.08> 0.05> 0.05
МедCu> 0.30> 0.30> 0.30
АлуминийAl> 0.01> 0.01> 0.01
Препоръчителни размери, допустими отклонения и механични показатели на тел стоманен нисковъглероден термически необработен (твърд) от 0,6 мм до 10,0 мм:

Забележка: По искане на клиента могат да се произвеждат телове от изходен материал по други стандарти (ASTM A 510 M, DIN17140, ГОСТ 380-94 и др.), или по хим.състав и механични показатели определени от клиента при допълнително договаряне.

Гранични отклонения, в мм
Якост на опън, в MPa
Брой огъвания (минимално)

Чертежи на връзки и рула

Рулата от 900-1000 кг се опаковат с привързване на 4 диаметрално разположени места с метална лента. По желание на клиента от едната страна на пакета могат да се поставят 2 или 4 скоби за по-лесно транспортиране.Размери на опаковките

Маса на опаковката, в кг
Вътрешен диаметър, в мм
Външен диаметър, в мм
нагорe

стоманен ниско въглероден за армиране на стоманобетонни конструкции

БДС EN ISO 15630:2002 (БДС 9252-86; DIN 488)
Телът за армиране на стоманобетонни конструкции е предназначен за строителството.
Изходния материал за производство е валцдрат по БДС EN 10016-2:2000 (БДС 2592-71), БДС EN 10080 (БДС 4758-84).
Вид на тела – с гладък кръгъл профил и с периодичен профил.


 Таблица за механичните показатели
Показател Озн. Изисквания
Якост на опън Rm [Mpa] > 550
Граница на провлачване Re [Mpa] >500
Отн. удължение A10 [%] >10

Таблици за препоръчителни геометрични и механични показатели:
С гладък кръгъл профил:
  допуск Р[kN] Nог 1000 m/kg М в 1 kg
3.0 ± 0.06 4.1 4 55 18,2
4.0 ± 0.08 6.9 4 99 10,1
5.0 ± 0.08 10.6 4 154 6,5
6.0 ± 0.10 15.0 4 222 4,5
Където Р е силата на опън при скъсване, [kN]

С периодичен профил
Показател Озн. Изисквания
Якост на опън Rm [Mpa] > 550
Граница на провлачване Re [Mpa] >500
Отн. общо удължение при максимална сила Agt [%] >2.0% - за ø до 5,5 мм 
>2.5% - за ø над 5,5 мм

[mm] Сечение Наклонени ребра Маса на 1000 m в kg Метри в 1kg
Номинален диаметър dS Номи-нално напр. сечение AS см2 в средата ”h” в четвърт точките “h” ширина на връхната част “в” разстояние между средите ”с" Отн. повър. на ребрата fR
5,0 0,196 0,32 0,26 ~0,1dS 4,0 0,039 154 6,49
6,0 0,283 0,40 0,32 5,0 0,039 222 4,50
7,0 0,385 0,46 0,37 5,0 0,045 302 3,31
8,0 0,503 0,55 0,44 6,0 0,045 395 2,53
9.0 0.636 0.75 0.60 7.0 0.052 499 2.00
10,0 0.785 0.617 0.60 7.0 0.052 617 1.62
Номиналното напречно сечение AS (2) се намира чрез теглото на част от прът/тел с числовата стойност по уравнението:
Където G e масата на частта от тела
в грама, а L – дължината му в мм
а принадлежащия му диаметър се изчислява по формулата:

Опаковка: на връзки с маса 80-150 кг и рула с маса 900-1000 кг.

Чертежи на връзки и рула

Рулата от 900-1000 кг се опаковат с привързване на 4 диаметрално разположени места с метална лента. По желание на клиента от едната страна на пакета могат да се поставят 2 или 4 скоби за по-лесно транспортиране.

Забележка: изпълняват се и други размери по искане на клиента след допълнително договаряне.
нагорe

стоманен ниско въглероден термообработен (мек)

БДС EN 10218-2:2002 (БДС 10065-86, DIN 177)
Термически обработените (меки) нисковъглеродни телове са предназначени за използване в промишлеността, селското стопанство, строителството, за производство на мрежи и др.
Изходен материал за производство – валцдрат по БДС EN 10016-2:2000 (БДС 2592-71), БДС EN 10221:2000 (БДС 4633-82), DIN 17100 и DIN 17140.
Химически състав на изходния материал по БДС EN 10016-2:2000.

Таблица за химически състав
Изходен материал за производството на нисковъглеродни стоманени телове по БДС EN 10016-2

Забележка: По искане на клиента могат да се произвеждат телове от изходен материал по други стандарти (ASTM A 510 M, DIN17140, ГОСТ 380-94 и др.), или по хим.състав и механични показатели определени от клиента при допълнително договаряне.
Химични елементиМарка на стоманата
C09D
(Ст 1 кп)
C12D
(Ст 2 кп)
C18D
(Ст 3 кп)
ВъглеродC≤ 0.100.10 - 0.150.15 - 0.20
СилицийSi≤ 0.30≤ 0.30≤ 0.30
МанганMn≤ 0.600.30 - 0.600.30 - 0.60
ФосфорP> 0.035> 0.035> 0.035
СяраS> 0.035> 0.035> 0.035
ХромCr> 0.25> 0.20> 0.20
НикелNi> 0.25> 0.25> 0.25
МолибденMo> 0.08> 0.05> 0.05
МедCu> 0.30> 0.30> 0.30
АлуминийAl> 0.01> 0.01> 0.01
Препоръчителни размери, допустими отклонения и механични показатели на тел стоманен нисковъглероден термически
обработен (мек) от 0,6 мм до 10,0 мм:


Забележка: По искане на клиента могат да се произвеждат телове по други стандарти (BS 1052, 33-FS-16, DIN 177, БДС 10065 и др.), или по размери, отклонения и механични показатели определени от клиента при допълнително договаряне.

Гранични отклонения, в мм
Якост на опън, в MPa
Брой огъвания (минимално)

Чертежи на връзки и рула

Рулата от 900-1000 кг се опаковат с привързване на 4 диаметрално разположени места с метална лента. По желание на клиента от едната страна на пакета могат да се поставят 2 или 4 скоби за по-лесно транспортиране.

Размери на опаковките

Маса на опаковката, в кг
Вътрешен диаметър, в мм
Външен диаметър, в мм

Забележка: По желание на клиента върху връзките може да се приложи антикорозионно обработка, могат да бъдат опаковани в хартия или стречфолио и пакетирани с метална лента:
нагорe

стоманен ниско въглероден помеден кръгъл и профилен

БДС EN 10218-1, БДС EN 10244-6:2001 (БДС 10065-86; ОН 33 72428-87; ОН 33 55562-86)
Нисковъглеродните помедени телове са предназначени за използване в книговезката индустрия, за кламери, скоби и др.

Изходния материал за производство е валцдрат по БДС EN 10016-2:2000 (БДС 10065-86, DIN 177).

Помеднените телове са с кръгло и плоско сечение.

Размери на кръгъл н.в. помеден тел:
Диаметър на тела,
в мм
Гранични отклонения,
в мм
0,6 ± 0,03
0,8
0,9
1,0 ± 0,04
1,2
1,4
1,6 ± 0,06
1,8
2,0
2,2 ± 0,08
2,5
3,0
4,0
5,0

Размери на плосък помеднен тел
Размери на тела,в мм Гранични отклонения, в мм
за "а" за "b" за "а" за "b"
1,1 0,65 ± 0,03 ± 0,03
2,2 0,50 - 0,2
2,5 0,50
2,4 1,00
2,5 1,00

Размери и маса на връзките:
Диаметър на тела, в мм Външен диаметър, в мм Вътрешен диаметър, в мм Маса на опаковката, в кг
0,8 ÷ 2,0 420 350 до 30
2,0 ÷ 5,0 700 500 40 – 60
2,0 ÷5,0 780 420 900 – 1000
над 2,0 за малки рула 140 70 5
200 70 5
Забележка: По искане на клиента могат да се изпълняват и други размери, разфасовки
и опаковки, след допълнително договаряне.

Чертежи на връзки и рула
нагорe

стоманен ниско въглероден калиброван

БДС EN 10218:1994 (БДС 11385-73; БДС 13568-76)
Стоманеният ниско въглероден калиброван тел се използва за производство на скрепителни елементи по метода на студената пластична деформация и на детайли с повишена точност и качествена повърхност.

Изходния материал за производство е валцдрат по EN 10016-3 (C3D1,C3D2, C18D2), ГОСТ 1050-88 (М10кп, М15кп), EN 10016-2 (C4D,C10D, C15D, C20D), EN10263 (QSt32-3, QSt34-3, QSt36-3, QSt38-3), DIN 1653 (C4C, C8C, C10C, C17C)

Химически състав на изходния материал по БДС EN 10016- 2:2000 (БДС 2592-71)


Забележка: По искане на клиента могат да се произвеждат телове от изходен материал по други стандарти (ASTM A 510 M, DIN17140, ГОСТ 380-94 и др.), или по хим.състав и механични показатели определени от клиента при допълнително договаряне.
Размери на опаковките:
Диаметър на тела, в мм Маса на опаковката, в кг Вътрешен диаметър, d в мм Външен диаметър, D в мм
1,2 20-40 280 520
1,4 - 1,8 80 – 100 280 520
2,0 - 6,0 80 – 100 460 730
над1,8 за рула 900-1000 420 780

Размери и гранични отклонения на тела:
Диаметър на тела, в мм Маса на опаковката, в кг
Нормална точност Повишена точност
1,0 ÷ 3,0 - 0,06 - 0,03
3,0 ÷ 6,0 - 0,08 - 0,04
6,0 ÷ 11,0 - 0,10 - 0,05

Чертежи на връзки и рула

Забележка: Конкретните размери и механичните показатели се договарят с клиента,
в зависимост от предназначението им.
нагорe

стоманен заваръчен помеднен и непомеднен

БДС EN 440:2000, БДС EN 499:2000 и БДС EN 756:2000 (БДС 5084-86)
Жити” – АД произвежда нисковъглеродни нелегирани и легирани заваръчни телове, предназначени за заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани стомани.

ЕЛЕКТРОДНИ ТЕЛОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ В ЗАЩИТНА ГАЗОВА СРЕДА НА НЕЛЕГИРАНИ И ДРЕБНОЗЪРНЕСТИ МАТЕРИАЛИ – по БДС EN 440:2000 (съответсващи на Зв08Г2С по БДС 5084-86)

Марка C Si Mn Cu< Mo Ni< S< P< Al Ti
G3Si1 0.06-0.14 0.07-0.10 1.30-1.60 0.35 0.15 0.15 0.025 0.025 0.15 0.15
Зв08Г2С 0.05-0.11 0.70-0.95 1.80-2.10 0.30 0.15 0.25 0.025 0.030 0.08-0.20 -

Заваръчен тел марка G3Si1 (Зв08Г2С) е предназначен за заваряване в среда от
инертни (MIG – заваряване) – аргон или активни – СО2 (MAG – заваряване) газове,
както и в комбинирани газови среди (MIG- MAG заваряване).

Заваръчните телове марка Зв08Г2С на „Жити” АД се произвеждат под техническия надзор на:
    LLOYDS REGISTER OF SHIPPING
    GERMANISCHER LLOYD
    РОССИЙСКИЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА
    БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР


Размери и механични показатели:
Диаметър на тела, в мм Гранични отклонения, в мм Якост на опън за марка Зв08Г2С, в MPa
0,6 - 0,02 900 – 1350
0,8 -0,02
1,0 -0,04
1,2
1,4
1,6 -0,06 850 – 1300
2,0 800 – 1200
2,5 600 – 1050
3,0
3,25 -0,08
4,00
5,00


ТЕЛ ЗА ОБМАЗАНИ ЕЛЕКТРОДИ ЗА РЪЧНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ НА
НЕЛЕГИРАНИ И ДРЕБНОЗЪРНЕСТИ МАТЕРИАЛИ – по БДС EN 499:2000 и БДС EN 756:2000
(съответстващи на Зв08А по БДС 5084-86)

Марка C Si< Mn Cr< Mo Ni< S< P< Al Cu
S1 0.05-0.15 0.15 0.35-0.60 0.15 0.15 0.15 0.025 0.025 0.03 0.30
Зв08A < 0.1 < 0.03 0.35 ? 0.60 0.12 0.15 0.25 0.03 0.03 0.01 0.15


ЕЛЕКТРОДНИ ТЕЛОВЕ ЗА ПОДФЛЮСОВО ЗАВАРЯВАНЕ НА НЕЛЕГИРАНИ И
ДРЕБНОЗЪРНЕСТИ МАТЕРИАЛИ – по БДС EN 756:2000
(съответсващи на Зв08ГА по БДС 5084-86)

Марка C Si< Mn Cr< Mo Ni< S< P< Al Cu
S2 0.07-0.15 0.15 0.80-1.30 0.15 0.15 0.15 0.025 0.025 0.03 0.30
Зв08ГA < 0.1 < 0.06 0.80 ? 1.10 0.10 0.15 0.25 0.025 0.03 0.05 0.35


Произвеждани размери заваръчни телове – от 0,6 до 5,0 мм.
Механични показатели на заваръчния тел:
    - якост на опън – Rm – от 600 до 1350 MPa

Механични показатели на наварения метал:
    - якост на опън – Rm – от 490 до 660 MPa
    - граница на провлачване – Re > 375 MPa
    - относително удължение – As > 22%
    - относително утъняване – Z > 45%
    - ударна жилавост при температура 0 ÷ 20 oC – KV > 47 J

Разфасовка и опаковка
    – на макари с маса до 5 кг и до 15 кг, поставени в херметично затворени полиетиленови
       пликове с наличие на влагопоглъщащо вещество, поставени в кашони;
    – на връзки с маса до 30 кг за диаметър до 2,0 мм и с маса до 120 кг за тел с диаметър
       над 2,0 мм, опаковани с влагонепроницаема хартия и плат;
    – на метални макари с маса до 500 кг, опаковани с влагонепроницаема хартия и плат.

За макари по 5 кг. – размери от 0,6 до 1,2 мм
За макари по 15 кг. – размери от 0,6 до 1,6 мм
За връзки – размери от 1,6 до 5,0 мм

Забележка: По искане на клиента могат да се изпълняват и други размери, разфасовки
и опаковки, след допълнително договаряне.
Чертеж

нагорe

стоманен ниско въглероден профилен

БДС EN 10218-1:2002 (БДС 10569-8)
Предназначение – за шплентове, метален обков и други детайли в промишлеността.
Изходния материал – валцдрат с хим.състав по БДС EN 10016-2:2000 (БДС 2592-71) и размери по БДС EN 10221:2000 (БДС 4633-82, DIN 17100), DIN 17140 и DIN 59110.

Тел с полукръгло сечение:
Предназанчение Номинални размери, в мм Гранични отклонения, в мм
Повишена точност Нормална точност
a h a h a h
За шплентове 2,80 1,40 -0,2 -0,1 -0,25 -0,12
3,75 1,87
4,50 2,25
5,60 2,80
7,50 3,75
9,50 4,75


Тел със сегментно сечение:
Предназанчение Номинални размери, в мм Гранични отклонения, в мм
Повишена точност Нормална точност
a h a h a h
За други цели 6,0 4,0 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3
6,0 4,5Тел с овално сечение:
Предназанчение Номинални размери, в мм Гранични отклонения, в мм
Повишена точност Нормална точност
d D d D d D
За други цели 1.6 2.7 - - - -
2.0 3.4
2.4 3.8
2.7 4.2
3.4 5.0
3.8 5.5
4.2 6.0


Тел с квадратно сечение:
Страна на квадрата „а” , в мм Гранични отклонения, в мм Разлика в двата диагонала, в мм Маса на 1000 м, в кг Метри в 1 кг
Повишена точност Нормална точност
2,2 -0,16 -0,25 0,20 37,99 26,32
2,5 49,06 20,38
2,8 61,5 16,30
3,0 70,6 14,20
3,5 82,0 12,20
4,0 120,0 8,30
4,5 158,0 6,30
5,0 196,0 5,10
5,5 -0,20 -0,30 0,25 237,5 4,10
6,0 282,0 3,50
6,5 326,5 3,10
7,0 384,0 2,60
8,0 502,0 2,00


Тел с квадратно-усукано сечение:
ø на телта, в мм Диагонал d, в мм Фаска f, в мм
2,53 – 2,82 3,4 – 3,5 0,51 – 0,53
2,82 – 2,90 3,8 – 3,9 0,57 – 0,59
3,05 – 3,12 4,1 – 4,2 0,61 – 0,63


Тел с правоъгълно сечение:
Размери на тела,в мм Гранични отклонения, в мм
за „а” за „b” за „а” за „b”
1,1 0,65 ± 0,03 ± 0,03
2,2 0,50 - 0,2
2,5 0,50
2,4 1,00
2,5 1,00


Забележка: По искане на клиента могат да се изпълняват и други размери след
допълнително договаряне.

Рулата от 900-1000 кг се опаковат с привързване на 4 диаметрално разположени места
с метална лента. По желание на клиента от едната страна на пакета могат да се поставят
2 или 4 скоби за по-лесно транспортиране.
нагорe

стоманен нисковъглероден поцинкован, твърд и мек

БДС EN 1028:2002
БДС EN 10244 (БДС 10065-86; DIN 1548)
Термически необработеният (твърд) нисковъглероден поцинкован стоманен тел
се произвежда от влацдрат с общо предназначение по БДС EN 10016-2.

Твърдите поцинковани телове намират широко приложение в бита, селското стопанство,
промишлеността и др.

Произвеждани размери от ø 1,8 до ø 4,0 мм.
Изискванията към цинковото покритие са по БДС EN 10244 (БДС 10065-86; DIN 1548)
Якостта на опън на твърдите поцинковани телове е от 600 до 1200 MPa.
Брой огъвания за твърдите поцинковани телове:
        – За тел с диаметър до 3 мм – мин 4 бр.
        – За тел с диаметър над 3 мм – мин 3 бр.
Опаковка – на връзки с маса 40 до 70 кг, пакетирани по 6 до 8 броя.

Меките поцинковани телове са предназначени за производство на бодлив тел, мрежи,
за селското стопанство, промишлеността и др.

Произвеждани размери от ø 1,8 до ø 4,0 мм.
Изискванията към цинковото покритие са по БДС EN 10244 (БДС 10065-86; DIN 1548)
Якостта на опън на твърдите поцинковани телове е:
        – За тел с диаметър 2,5 мм – до 490 MPa
        – За тел с диаметър от 2,8 до 4,0 мм – до 600 MPa
Относително удължение при L = 5 d
        – За тел с диаметър 2,5 мм – 8%.
        – За тел с диаметър над 2,5 мм – 12%.
Размери на опаковките
Диаметър на тела, в мм Маса на опаковката, в кг Вътрешен диаметър, в мм Външен диаметър, в мм
1,8 ÷ 4,0 40 – 70 500 700
1,8 ÷ 4,0 2, 3, 5 240/280 320/420

Изискваниs към цинковото покритие на поцинкованите телове по БДС EN 10244-2 – за клас D
Диаметър на тела [мм] Гранични отклонения [мм] Маса на цинковото покритие [g/m2]
1.80 ±0.05 > 40
2.00
2.20 ±0.06 > 45
2.50
2.80
3.00 ±0.07 > 50
3.20
3.40 > 60
3.50
3.80
4.00
Забележка: По искане на клиента могат да се произвеждат телове с дебелина на
покритието по други класове от стандарта; по други стандарти или определени от
клиента при допълнително договаряне.

Чертежи на връзки и рула
нагорe

стоманен нисковъглероден бодлив поцинкован

БДС EN 10223-1:2002 (БДС 566-88)
Предназначение – за ограждения.
Изходен материал – тел стоманен н.в. поцинкован по БДС EN 10244 (БДС 10065-86; DIN 1548)
Тип: двата бодила се завиват първо помежду си и след това веднъж и половина около двата основни тела
Разстояние между бодлите – 100 ± 10 мм

Диаметър на тела, в мм Бодли Маса на 1 л.м. Метри в 1 кг
Диаметър на тела, в мм Дължина на бодлите, в мм
2,0 1,8 13 ± 3 0,085 11,5
2,2 2,0 0,100 10,0
2,2 2,2 0,110 9,1
2,5 2,2 0,115 8,6

Чертеж

Брой усуквания на основните телове в един л.м. – над 10:
Опаковка – на рула с маса до 20 ÷ 25 кг.
нагорe

стоманен ниско въглероден с PVC покритие

БДС EN 10245-1
Нисковъглеродния стоманен тел с PVC покритие е предназначен за строителството, промишлеността, селското стопанство и др.

Изходния материал за производство е валцдрат БДС EN 10016-2

Размери на опаковките:
Диаметър на покрития (непокрития) тел, в мм Маса на опаковката, в кг Вътрешен диаметър, в мм Външен диаметър, в мм
2,5 (1,4) 40-60 380 600
2,8 (1,8) 40-60 380 600
3,1 (2,0) 40-60 380 600
3,4 (2,4) 40-60 380 600
2,5 (1,4) 5 65-70 140-200
2,8 (1,8) 5 65-70 140-200
3,1 (2,0) 5 65-70 140-200
3,4 (2,4) 5 65-70 140-200
Забележка: По искане на клиента могат да се произвеждат телове по други размери,
отклонения и механични показатели определени от клиента при допълнително договаряне.

Чертежи на връзки и рула

нагорe

стоманен ниско въглероден кламерен

БДС EN 10218:2002
Нисковъглеродния стоманен тел е предназначен за строителството, промишлеността, селското стопанство и др.

Изходния материал за производство е валцдрат със специално приложение по БДС EN10016-4. Телът се произвежда светъл (без покритие) и с медно покритие. Обикновено кламерните телове се произвеждат чрез термична обработка на полуфабриката.

Таблица за механичните показатели
Диаметър на тела
[мм]
Допуск на размера
[мм]
Якост на опън
[MPa]
0,70 - 0,02 800 – 950
0,82 - 0,01 1050 – 1200
0,84 - 0,02 800 – 950
0,90 - 0,02 870 – 970
1,00 - 0,02 870 – 970
1,18 - 0,02 1050 – 1200
1,20 - 0,02 600 – 750
1,40 - 0,02 800 – 950
1,50 - 0,02 650 – 750
1,53 - 0,02 930 – 1030
1,65 - 0,02 750 – 850
1,70 - 0,02 910 – 1010
Забележка: По искане на клиента могат да се произвеждат телове с други размери (стъпка 0,01 мм), отклонения, механични показатели и покрития определени от клиента при допълнително договаряне.

Опаковка:
Връзки 30-40 кг
Дървени макари до 320 кг

Чертежи на връзки и рула

нагорe
Таблица за теглото на меки и твърди поцинковани телове и масата на цинковото покритие
Диаметър на тела, в мм Тегло на 1 л.м., тел в грамове Дължина на 1 кг, тел в метри Маса на цинковото покритие в g/m2 minimum
1.6 16.03 62.4 50
1.8 20.26 49.3 50
2.0 24.98 40.0 50
2.2 30.25 33.0 60
2.5 39.01 25.6 60
3.0 56.15 17.8 70
4.0 99.65 10.0 80
нагорe
Таблица за теглото на тел стоманен нисковъглероден твърд и мек
Диаметър на тела, в мм Тегло на 1 л.м., тел в грамове Дължина на 1 кг, тел в метри
0.8 3.95 253.43
1.0 6.16 162.20
1.2 8.88 134.05
1.4 12.08 82.75
1.6 15.78 63.36
1.8 19.98 50.06
2.0 24.66 40.55
2.2 29.84 33.51
2.5 38.53 25.95
2.8 48.34 20.69
3.0 55.49 18.02
3.4 67.69 15.26
3.6 79.90 12.51
4.0 98.64 10.14
4.5 124.85 8.01
5.0 154.13 6.49
5.5 186.50 5.36
6.0 221.95 4.51
нагорe